Oét d'r Sjtub Poster - Schunck* - Heerlen

Schunck* – Oét d’r sjtub

Morgen opent in SCHUNCK* Glaspaleis Heerlen de expositie “Oét d’r Sjtub”

Naast de foto’s hierboven in het filmpje zijn er mijn eerste mijnbouw foto uit Polen (2001-2002) te zien en 7 nieuwe foto’s die vorige maand in Turkije gemaakt heb.

De opening is morgen om 17h00.

Komt Allen!

06 mrt 2015 / SCHUNCK* Glaspaleis / 17.00 uur

Gezamenlijke opening 5x Nederlands Mijnverleden
De directeur en medewerkers van SCHUNCK* nodigen u van harte uit voor het feestelijke openingsprogramma van deze vijf tentoonstellingen. Na de officiële opening door burgemeester Paul Depla en wethouder Barry Braeken, ontvangen de medewerkers van SCHUNCK* u persoonlijk op de verschillende tentoonstellingslocaties voor inhoudelijke verdieping of een gesprek. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Rim Steijvers. Hij brengt nummers van de legendarische koempelkapel Carboon ten gehore.

Joint opening
The staff and management of SCHUNCK* warmly invite you to attend the festive opening ceremony for these five presentations. After the official opening by mayor Paul Depla and council executive Barry Braeken, members of SCHUNCK*’s staff will welcome you in person to the various exhibition areas for a more detailed explanation. Musical accompaniment will be provided by Rim Steijvers. He will play popular pieces once performed by the legendary colliery band, Carboon.

De tentoonstellingen / The presentations:

OÉT D’R SJTUB
07 mrt t/m 31 mei 2015 / SCHUNCK* Glaspaleis / Museum (-1) / Di-zo 11.00-17.00 uur / €6,–
Melanie Bonajo, Roger Cremers, Chaim van Luit, Danae Moons, Sandro Setola, Su Tomesen.
Tentoonstellingsontwerper: Studio TTTVO
Beeldend kunstenaars die een persoonlijke band hebben met de mijnstreek tonen hoe dit specifieke verleden bewust of onbewust in hun oeuvre doorwerkt. Als vertegenwoordigers van de derde generatie na de sluiting van de mijnen kennen zij het mijnverleden als oral history vanwege hun jeugd in deze streek, of als deel van hun familiegeschiedenis.
Zij adresseren vraagstukken die buiten beeld zijn geraakt en maken kwesties van nostalgie en identiteit
ervaarbaar door in hun werk bijvoorbeeld verbindingen naar erfgoed en cultuurgeschiedenis te leggen. Zo beogen zij een vorm van herwaardering van de geschiedenis met behulp van nieuwe verhalen, onverwachte wendingen en een ander perspectief op de toekomst vanuit het heden (en het verleden).

De titel Oét d’r Sjtub, in lokaal dialect, zinspeelt op de complexe en dubbelzinnige ambitie van herinneren tijdens collectieve historiserende momenten, zoals het Jaar van de Mijnen. Wat gebeurt er als het stof weg wordt geveegd? Het stof, d’r sjtub, dat de mijnstreek en haar mensen zwart kleurde tot aan de longen toe. Nog steeds betekent ‘oét d’r sjtub make’ ‘uit de voeten maken, verdwijnen’. De titel is tevens kenmerkend voor de ongekende economische en maatschappelijke omwentelingen van Heerlen sinds de komst en het verdwijnen van de mijnen. De tentoonstelling wordt begeleidt door het symposium Oude I Nieuwe Nostalgie (mei 2015). Met dank aan het Prins Bernard Cultuurfonds.

Contemporary artists with a personal connection to the mining region of South Limburg show how its industrial past has made its mark on their work, wittingly or unwittingly. As representatives of the third generation after the closure of the mines, its mining history has been passed down orally, either as a result of growing up in the region, or as part of their family heritage. They address issues that have become lost from the public gaze and conjure up aspects of nostalgia and identity, for example, by alluding to industrial and cultural heritage in their work. In so doing, they inspire us to make a reassessment of the past, with the aid of new depictions and unexpected twists and by adopting a different perspective on the future which is based on the present (and the past).

The title, Oét d’r Sjtub (local dialect which literally means ‘out of the dust’), alludes to the complex and ambiguous task of recalling the past during collective events of remembrance, such the Jaar van de Mijnen (Year of the Mines). What would happen if the dust were simply swept away, dust (d’r sjtub), which coloured the region and its inhabitants black, not to mention their lungs? Even today, the expression ‘oét d’r sjtub make’ can also mean ‘get out of the way, get lost!’ The title likewise hints at the unprecedented economic and social upheavals that have befallen Heerlen since the arrival and the disappearance of the mines.The exhibition will be accompanied by the presentation Oude I Nieuwe Nostalgie (in May 2015). With thanks for financial support from the Prins Bernard Cultuurfonds.

SCHUNCK* / Bongerd 18, Heerlen / www.SCHUNCK.nl